Agnieszka Florczyk
      Fotografia Przyrodnicza

          Dolina Magiczna
Dolina Baryczy to rozległe tereny  stawów, lasów, pól, łąk i mokradeł położone na pogarniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. Barycz  mająca swoje źródła w rozległych torfowiskach na pd -wsch od Ostrowa Wielkopolskiego płynie zabagnioną doliną z bardzo małym spadkiem. Bagna i mokradała najprawdopodobniej dały imię rzece, której nazwa wywodzi się od słowiańskiego słowa bara oznaczającego grząski i podmokły teren.  Ta niezwykła mozaika środowisk stała się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Występuje tu prawie 300 gatunków ptaków,  w czasie migracji na żerowiskach zatrzymują się stada gęsi, łabędzi i żurawi, a czas odłowów sprzyja gromadzeniu się czapli, mew oraz licznych przedstawicieli ptaków siewkowatych.
Jesienią odbywają się najpiękniejsze spektakle natury - rykowisko jeleni oraz zlotowisko żurawi.
Zapraszam do obejrzenia tego magicznego świata.