Dolina Baryczy


obejmuje rozległe tereny stawów, lasów, pól, łąk i mokradeł położone na pogarniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. Barycz mająca swoje źródła w rozległych torfowiskach na pd -wsch od Ostrowa Wielkopolskiego płynie zabagnioną doliną z bardzo małym spadkiem.
Bagna i mokradła najprawdopodobniej dały imię rzece, której nazwa wywodzi się od słowiańskiego słowa bara oznaczającego grząski i podmokły teren. Ta niezwykła mozaika środowisk stała się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Występuje tu prawie 300 gatunków ptaków, w czasie migracji na żerowiskach zatrzymują się stada gęsi, łabędzi i żurawi,
a czas odłowów sprzyja gromadzeniu się czapli, mew oraz licznych przedstawicieli ptaków siewkowatych.
Jesienią odbywają się najpiękniejsze spektakle natury - rykowisko jeleni oraz zlotowisko żurawi.


Zapraszam do magicznego świata dzikiej przyrody