Dolina Magiczna                                                                            Agnieszka Florczyk
                                                                                                              Fotografia

a

 

Dolina Baryczy to rozległe tereny  stawów, lasów, pól, łąk i mokradeł położone na pogarniczu województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. Barycz  mająca swoje źródła w rozległych torfowiskach na pd -wsch od Ostrowa Wielkopolskiego płynie zabagnioną doliną z bardzo małym spadkiem. Bagna i mokradła najprawdopodobniej dały imię rzece, której nazwa wywodzi się od słowiańskiego słowa bara oznaczającego grząski
i podmokły teren.  Ta niezwykła mozaika środowisk stała się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
Występuje tu prawie 300 gatunków ptaków,  w czasie migracji na żerowiskach zatrzymują się stada gęsi, łabędzi i żurawi, a czas odłowów sprzyja gromadzeniu się czapli, mew oraz licznych przedstawicieli ptaków siewkowatych.
Jesienią odbywają się najpiękniejsze spektakle natury - rykowisko jeleni oraz zlotowisko żurawi.
Zapraszam do obejrzenia  magicznego świata.