Agnieszka Florczyk

Od zawsze ścigam światło.
 Ono zmienia zwykłość w magię.
 T.Parkle

    Przyroda i zwierzęta fascynują mnie odkąd pamiętam, a fotografią przyrodniczą zajęłam się na poważnie od 2016r. czyli od momentu, kiedy urzekły mnie żurawie i gdzieś wśród nich zostawiłam swoje serce. Żuraw - ptak nadziei, szczęścia, budzącej się do życia wiosennej przyrody ale inadchodzącej jesieni, kiedy zbiera się w ogromne stada. Symbol wierności, nieśmiertelności, czujności. Dla mnie żurawie są uosobieniem piękna przyrody.
    Na swoich fotografiach uwieczniam zwierzęta w ich naturalnym środowisku, przedstawiając ich życie i zachowania. Tylko natura potrafi tworzyć niesamowite malowane światłem obrazy, które ciągle są dla mnie źródłem inspiracji, by te ulotne chwile zatrzymać w kadrze. Obcowanie z przyrodą daje ogromną satysfakcję, uczy pokory i cierpliwości oraz umiejętności wykorzystania chwili - wiadomo, że tutaj nie ma powtórek i dwóch takich samych sytuacji.


Nature and animals have fascinated me since I can remember, and I have been taking nature photography seriously since 2016. that is, from the moment when I was captivated by cranes and left my heart somewhere among them. Crane - a bird of hope, happiness, awakening to life in spring nature, but in the coming autumn, when it gathers in huge flocks. A symbol of fidelity, immortality, vigilance. For me, cranes are the epitome of the beauty of nature.
    In my photographs, I immortalize animals in their natural environment, presenting their life and behavior. Only nature can create amazing pictures painted with light, which are still a source of inspiration for me to capture these fleeting moments in the frame. Communing with nature gives great satisfaction, teaches humility and patience as well as the ability to use the moment - it is known that here there are no repeats and two identical situations.

                                                                                                                   

Agnieszka Florczyk

Kontakt

tel. +48 604223502

email:  afkonie@poczta.onet.pl